Seminar Program

SEMINAR PROGRAM

Coatings Vietnam 2023

**Chương trình dự kiến, có thể thay đổi / Tentative program, subject to change
 • 10:30 - 11:00
 • Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hóa chất và sản phẩm liên quan Ấn Độ (India Chemicals & Allied Products Export Promotion Council )
Ấn Độ- Việt Nam, Thị trường Cao su, Giấy và Sơn phủ 
India Vietnam Market on Rubber, Paper and Coating
 • 11:00 - 12:00
 • Tiến sĩ Rakesh Kumar Jain - UNIDO, India international centre (Cơ quan phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc UNIDO)
 • Dr Rakesh Kumar Jain - Technical Expert - United Nations Industrial Development Organisations
Cơ hội cho các công nghệ xử lý nước thải cải tiến và tiên tiến trong ngành giấy Ấn Độ: Sự can thiệp của UNIDO
Opportunities for innovative and advanced waste water treatment technologies in Indian paper industry: UNIDO interventions 

HỘI NGHỊ và TỌA ĐÀM / CONFERENCE and PANEL DISCUSSION

"Ngành sơn Việt Nam: Hội nhập và Phát triển bền vững"

Vietnam paint industry: Integration and Sustainable Development

 • 13:30 - 16:00 
 • Ông Vương Bắc Đẩu - Phó Chủ tịch Thường trực, Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam (Mr. Vuong Bac Dau - Permanent Vice Chairman, Vietnam Paint & Printing Ink Association)
Tổng quan ngành Sơn - Mưc in Việt Nam
Overview of Vietnam Paint - Printing Ink Industry
 • 13:30 - 16:00 
 • Tiến sĩ Ngô Kế Thế, Viện Khoa học Vật liệu (Dr. Ngo The Ke, Institute of Materials Science)
Giới thiệu chung về sơn chống cháy. Sơn, lớp phủ phồng nở bảo vệ các công trình xây dựng.
General introduction of fireproof paint. Paint, coating intumescent protect constructions
 • 13:30 - 16:00 
 • Thạc sĩ Tiên Minh Hải, Công ty Dầu Khí Phương Đông (M.S Tien Minh Hai, Phuong Dong Petroleum Joint Stock Company)
Biện pháp quản lý sử dụng chì và an toàn hóa chất trong sản xuất sơn ở việt nam
Measures to manage the use of materials and chemical safety in paint production in Vietnam
 • 13:30 - 16:00 
 • Đỗ Thị Hồng Duyên, Giám đốc Phát triển Quốc gia BASF (Do Thi Hong Duyen, Country Development Manager of BASF)
Ngành công nghiệp nói chung và ngành sơn - mực in nói riêng với khí phát thải nhà kính.
The industry in general and the paint - ink industry in particular with greenhouse gas emissions.
 • 09:45 - 10:30
 • Kim Kim Nguyen, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Epicor (Kim Kim Nguyen, Country Manager of Vietnam, Epicor)
Phần 1 – Yếu tố then chốt của tăng trưởng bền vững trong ngành sản xuất
Phần 2 – 3 tác động hàng đầu từ Chuyển đổi số – Chia sẻ câu chuyện thành công
Part 1 - The key to sustainable growth in the manufacturing industry
Part 2 - Top 3 impacts from Digital transformation – Successful case sharing
 • 10:30 - 11:15
 •  Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch Hiệp Hội Cao Su Nhựa TP.HCM (Mr. Nguyen Quoc Anh - Chairman of HCMC Rubber and Plastic Association)
Tổng quan Ngành Cao Su - Nhựa tại Việt Nam
Overview of Rubber - Plastic Industry in Vietnam
 • 11:15 - 12:00
 • Dilip Dhupia - Alpha Techologies
Công nghệ Sub-Zero của Alpha - Premier RPA
Alpha’s Sub-Zero Technology - Premier RPA
 • 13:30 - 14:15
 • SMS Corporation
EXCEL GR cho bao bì bền vững chống dầu mỡ
EXCEL GR for sustainable oil and grease resistant packaging
 • 14:15 - 14:45
 • Hội Đồng Xúc Tiến Xuất Khẩu Hóa Chất Cơ Bản, Mỹ Phẩm & Thuốc Nhuộm (Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL))
Ngành hóa chất Ấn Độ
Indian Chemical industry
 • 14:45 - 15:30
 • Ông B P Thapliyal, Tổng thư ký, Hiệp hội các nhà máy giấy tái chế và nông nghiệp Ấn Độ (Mr. B P Thapliyal, Secretary General, Indian Agro & Recycled Paper Mills Association)
Ngành giấy Ấn Độ: Hiện trạng và triển vọng tăng trưởng
Indian Paper Industry : Present Status and Growth Prospects
 • 15:30 - 16:15
 • GUANGZHOU SILOK POLYMER CO.,LTD
Nguyên vật liệu kỹ thuật sáng tạo
Innovative technical materiales
 • 16:15 - 17:00
 • Jarmo Ropponen, Giám đốc Châu Á-Thái Bình Dương, Trưởng phòng Tissue, Giám đốc điều hành Malaysia / Tietoevry Pulp, Paper and Fiber Industries (Jarmo Ropponen, Head of Asia-Pacific, Head of Tissue, CEO Malaysia / Tietoevry Pulp, Paper and Fibre industries)
Vận hành theo định hướng dữ liệu – Làm cách nào để dẫn dắt doanh nghiệp ngành Giấy tissue của bạn bằng dữ liệu?
Data Driven Operations – How to lead your Tissue business with data?
 • 09:45 - 10:30
 • FORINTECH
TBA
 • 10:30 - 11:15
 • CEO BÙI NGỌC HÙNG - YOUR TECH
Phương pháp để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng tiết kiệm và công nghệ mới
Methods to increase profits for businesses with savings and new technology